Algemene voorwaarden en copyright

Op alle rechtsbetrekkingen van Margaret Fuhler Majero Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u (op verzoek gratis) ter beschikking zijn/worden gesteld.


Op al het beeldmateriaal en ontwerpen gemaakt door Margaret Fuhler berust copyright. Niets mag, op welke manier dan ook, zonder toestemming vermenigvuldigd worden. Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik naamsvermelding verplicht.

Bovenstaand geldt ook voor lage resolutie beelden.